Jeśli
:
• nie posiadasz zatrudnienia (nie musisz być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy);
• skończyłeś 30-ty rok życia;
• nie posiadasz przeciwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie oraz do podjęcia zatrudnienia;
• posiadasz miejsce zamieszkania na obszarze powiatu niżańskiego lub leżajskiego lub
  kolbuszowskiego

OFERUJEMY:
1.
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) związanego z Twoim dalszym rozwojem zawodowym;
2.
Udział w Mentoringu jako rozszerzonym indywidualnym poradnictwie zawodowym;
3.
Szkolenia zawodowe zakończone uzyskaniem kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych zgodnie z potrzebami uczestników projektu oraz związane z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim (przykładowe szkolenia: kwalifikacja wstępna C, kurs spawania I stopień, programowanie CNC, kelner, pomoc kuchenna, barista, dekarz, wizażysta);
4.
Udział w 6-cio miesięcznych płatnych stażach zawodowych pod opieką opiekuna stażysty;
5.
Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy i dla najlepszych stażystów ZATRUDNIENIE!
PAMIĘTAJ”.

W trakcie szkoleń otrzymasz stypendium szkoleniowe oraz (w razie potrzeby) zwrot kosztów dojazdu.

W czasie staży otrzymasz stypendium stażowe oraz (w razie potrzeby) zwrot kosztów dojazdu.
Biuro projektu:

Ul. Wyspiańskiego 3, pok. 35 (budynek TSM)
39-400 Tarnobrzeg
tel. 735 475 800, 735 475 900
e-mail: zmentorem@o2.pl  fundacjaluk@o2.pl
zapraszamy: pn. śr. czw. pt. 9.00-15.00
ZAPRASZAMY!
OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRONY - HELENA BUKOWSKA
DOC PDF Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
DOC PDF Oświadczenie o przynależności do grupy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych
DOC PDF Oświadczenie o braku doświadczenia zawodowego
DOC PDF Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie i do podjęcia zatrudnienia
DOC PDF Oświadczenie o przynależności do grupy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
DOC PDF Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
DOC PDF Oświadczenie o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS
DOC PDF Formularz rekrutacyjny

DOKUMENTY DO POBRANIA:
i chcesz
• przeszkolić się (i pobierać stypendium szkoleniowe)
• uczestniczyć w stażu w zakładzie pracy (i pobierać stypendium stażowe)
• podjąć zatrudnienie
przyjdź do nas!
30 kwietnia 2018 r. Uwaga! Przedłużamy rekrutację do 28 maja 2018 r.
15 kwietnia 2018 r. Uwaga! Przedłużamy rekrutację do 30 kwietnia 2018 r.
30 marca 2018 r. Uwaga! Mamy jeszcze kilka miejsc wolnych w projekcie, w związku z tym wydłużamy rekrutację do dnia 13.04.2018r.
14 marca 2018 r. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania rekrutacyjne:
- 22.03.2018 r. o godz. 9.00 na terenie powiatu niżańskiego, OPS Krzeszów
- 23.03.2018 r. o godz. 10.00, powiat niżański, OSP Jarocin
- 26.03.2018 r. w godz. 10:00 - 11:00, na terenie powiatu leżajskiego, Leżajsk, ul. Mickiewicza 20 A
- 27.03.2018 r. w godz. 10:00 - 11:00, na terenie powiatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3
12 marca 2018 r. OGŁOSZENIE
Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 14 marca 2018 r. o godz. 11.00 w OSP w Jarocinie - Gmina Jarocin, powiat niżański.
9 lutego 2018 r. INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 23.02.2018 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ.  PLANOWANY OKRES REKRUTACJI: 23.02.2018 - 09.03.2018.
UWAGA - WYDŁUŻAMY OKRES REKRUTACJI DO 30.03.2018.
Z MENTOREM KU ZATRUDNIENIU. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB 30+ W POWIATACH: NIŻAŃSKIM, LEŻAJSKIM I KOLBUSZOWSKIM”.

Projekt skierowany jest do  72 osób bez pracy w wieku 30+, zamieszkujących obszar powiatów: niżańskiego lub leżajskiego lub kolbuszowskiego,
które chcą wziąć udział w szkoleniach, uczestniczyć w stażach i podjąć zatrudnienie.