O nas
Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura powstała w 2014 roku w celu wspierania rozwoju południowo-wschodniego regionu Polski, w tym:
Naszym atutem jest to, że tworzymy zespół, który łączy energię oraz pomysłowość z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

Współpracujemy z samorządami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi pomagając w wyszukiwaniu źródeł finansowania pomysłów i potrzeb, a następnie w skutecznym i efektywnym realizowaniu dofinansowanych projektów.
kreowania i organizowania różnych form aktywności społecznej, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
działań edukacyjnych na rzecz zwiększania świadomości i wiedzy obywatelskiej;
działań na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości i innowacyjności regionu;
działań, których celem jest aktywizowanie zawodowej grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRONY - HELENA BUKOWSKA