Projekt 
Kraina zabawy - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Radomyśl nad Sanem
Dla kogo?:
Projekt skierowany jest do 20 dzieci (9D, 11CH) zamieszkałych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem urodzonych w latach 2013, 2014, 2015. 
Projekt zakłada utworzenie nowego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Rzeczycy Długiej, gminie Radomyśl nad Sanem, w tym modernizację istniejącej bazy szkolnej pod kątem przyjęcia dzieci 3, 4, 5 letnich, bieżące działanie przedszkola (zatrudnienie nauczyciel  oraz pomoc, organizację codziennych zajęć zgodnych z podstawą programową, wyżywienie dzieci) doposażenie OWP w stoliki, krzesła, meble, szafki do szatni, zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

Udział w projekcie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników!

Rekrutacja do projektu:

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu planowane jest w czerwcu 2018 roku.

Pozostałe informacja:
Cel projektu
:
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie i doposażenie OWP dla potrzeb 20 DZ (9 D, 11CH), w tym 3 i 4 letnich zam. w gm. Radomyśl nad Sanem w okresie do 31.08.2019 r.

WARTOSĆ PROJEKTU
: 299 545,10 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 254 613,33 zł.
Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura pełni rolę Partnera w projekcie.


OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRONY - HELENA BUKOWSKA