Projekt 
Od korzeni do demokracji
Projekt realizowany w 2015 roku był finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i był skierowany do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie, osób mających korzenie polskie (ktoś z rodziny pochodził z Polski). Projekt dotyczył organizacji w powiecie tarnobrzeskim (województwo podkarpackie) na terenie Gminy Gorzyce dwóch turnusów kolonii dla dzieci i młodzieży z Czortkowa z Ukrainy oraz organizacji dla dorosłych przedstawicieli społeczności powiatu czortkowskiego z Ukrainy zajęć z  administracji rządowej i samorządowej z dala od miejsca, w którym toczą się działania wojenne.

Łącznie w projekcie wzięło udział:
- 21 osób dorosłych - zamieszkujących w powiecie czortkowskim na Ukrainie pełniących m.in funkcje społeczne (radni, pracownicy administracji samorządowej, pracownicy jedn. organizacyjnych pow. czortkowskiego, nauczyciele ze szkół publicznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych)
- 40 dzieci i młodzieży w wieku od 12-19 r.ż., którzy przyjechali do Polski wraz z 4 opiekunami.
Młodzież, która przyjechała na I turnus
I  KOLONIE LETNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY
Odbyły się dwa turnusy kolonii wakacyjnych. Młodzież miała każdy dzień pobytu w Polsce wypełniony zajęciami od godzin porannych aż po późne godziny wieczorne. W ramach projektu każdego dnia odbywały się warsztaty z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, zajęcia z filmu dokumentalnego oraz zajęcia sportowe.

Dużą część czasu zapełniały zajęcia taneczne, w trakcie których młodzież ćwiczyła układy choreograficzne. Był również czas na relaks i wypoczynek: odbyły się wycieczki do Sandomierza, Łańcuta i Baranowa Sandomierskiego.

W upalne uczestnicy kolonii odpoczywali na basenie, a wieczorami przy grillu na wspólnych z młodzieżą polską dyskotekach. Na rozpoczęcie każdego z turnusów odbyły się uroczyste spotkania integrujące naród polski i ukraiński wraz z zaproszonymi władzami lokalnymi oraz społecznością.

Każdy z turnusów posumowany został występami uczestników kolonii, w trakcie których prezentowali swoje umiejętności jakie nabyli w Polsce. Mimo, że minął już niemal rok od czasu odbywania się kolonii, kontakty młodzieży polskiej z ukraińską do dziś są utrzymywane, głównie przez portale społecznościowe (facebook), e-maile i sms-y.
Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie
Występy podsumowujące II turnus
Zajęcia taneczne
Wspólne, pamiętkowe zdjęcie
II POBYTY DELEGACJI Z POWIATU CZORTKOWSKIEGO
Zajęcia z języka polskiego w plenerze
Zajęcia z administracji rządowej i samorządowej
Ukraińskie delegacje do Polski przyjechały trzy razy. Każdy z pobytów trwał 4 dni. W trakcie wizyty w Polsce przedstawiciele społeczności obwodu czortkowskiego uczestniczyli w warsztatach z wiedzy o administracji rządowej i samorządowej oraz zajęciach z języka polskiego połączonych z elementami kulturoznawstwa.

Zajęcia kończyły się organizacją forum samorządowego, które było okazją do wymiany myśli i poglądów dotyczących współpracy ponadnarodowej. Na forum były zaproszone władze lokalne oraz społeczność lokalna.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRONY - HELENA BUKOWSKA