Projekt
Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz
OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRONY - HELENA BUKOWSKA
Gmina Sandomierz jako realizator projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” informuje, że w dniach 1 listopada - 20 listopada 2019 r. odbędzie się rekrutacja uczestników do Projektu.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zgłoszenie do żłobka dziecka zamieszkującego na terenie Sandomierza, a w przypadku wolnych miejsc na terenie powiatu sandomierskiego. Rodzice/ opiekunowie dzieci zamieszkujący i/lub pracujący na terenie Sandomierza, zgodnie
z przepisami KC, składają formularz przystąpienia do Projektu.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu:
Urząd Miasta, Pl. Poniatowskiego 1, pok. 107
albo w zaklejonej kopercie z dopiskiem [Formularz zgłoszeniowy do projektu] w żłobku przy ul. T. Króla 3
.
Dokumenty do pobrania
PDF          Formularz rekrutacyjny.pdf
PDF          Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

PDF          Zarzadzenie Nr 2 - 2019.pdf
PDF          Zalacznik Nr 1 - karta zgloszenia.pdf
PDF          Zalacznik Nr 1 do karty - oswiadczenie.pdf