DLA SAMORZĄDÓW DLA FIRM DLA OSOBY FIZYCZNEJ
Fundacja współpracuje z samorządami
z terenu Polski oraz innych państw
(głównie z Ukrainy).
Nasza oferta dla samorządów jest kilkutorowa:
Fundacja na bieżąco analizuje harmonogramy naborów wniosków z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, głownie z terenu Polski południowo-wschodniej oraz z Programów Krajowych.
W oparciu o rozpoznane potrzeby przedsiębiorcy oferujemy pomoc w doborze źródeł finansowania w zależności od pomysłu na rozwój.
Oferujemy profesjonalne doradztwo na każdym etapie realizacji projektu:
Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą?
Nie wiesz od czego zacząć?
Przyjdź do nas. Oferujemy:
1.
Wspólne sporządzanie wniosku
o dofinansowanie oraz, po otrzymaniu dofinansowania, wspólna realizacja projektu;
2.
Stała współpraca w zakresie informowania klienta o planowanych naborach wniosków oraz pomoc w wyszukaniu możliwych źródeł finansowania niezbędnych inwestycji;
3.
Opracowanie studium wykonalności inwestycji, wniosku o dofinansowanie w zakresie projektów miękkich
i twardych, strategii rozwoju i innych dokumentów;
4.
Opracowywanie budżetów finansowych, harmonogramów płatności oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych, a także pozostałych niezbędnych dokumentów.
Współpraca
1.
Wyszukanie źródeł finansowania pomysłu;
2.
Sporządzanie biznes planu, wniosku
o dofinansowanie wraz z harmonogram rzeczowo-finansowym oraz niezbędnymi załącznikami;
3.
Pomoc w kompletowaniu załączników przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie projektu;
4.
Zarządzanie projektem, w tym między innymi sporządzanie wniosków o rozliczenie wydatków, nadzór nad realizacja wskaźników produktu
i rezultatu określonych we wniosku, nadzór nad harmonogramem płatności, sporządzanie pism do Instytucji Zarządzającej i inne konieczne w trakcie realizacji projektu czynności.
1.
Analizę sytuacji klienta w kontekście możliwości uzyskania dotacji;
2.
Doradztwo w zakresie aktualnych możliwości korzystania z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
3.
Pomoc przy uzupełnianiu i kompletowaniu dokumentacji rekrutacyjnej do projektu;
4.
Sporządzenie biznes planu i innych wymaganych dokumentów.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRONY - HELENA BUKOWSKA